(zgodnie z regulaminem sklepu) przejdź do regulaminu

Zwrot wadliwego produktu:

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
pisemnie na adres: ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hals@hals.kakow.pl

Prawo odstąpienia od umowy

do 14 dni od otrzymania przesyłki, na podstawie formularza dostarczonego pocztą na adres sklepu, osobiście lub mailem (hals@hals.krakow.pl)